Packtalk

Instalace do přilby:

Použití lepící základny:

Zapnutí/vypnutí jednotky:

DMC interkom:

Cardo brána - pro párování s interkomy jiných výrobců:

G9

Párování jednotek:

Párování s GPS:

Resetování jednotky:

Cardo Community

Registrace na Cardo Community:

Stažení ovladačů a softwaru:

Nastavení jména jednotky:

Změna nastavení jednotky a ladění FM rádia: